Πιστοποιημένες & Ολοκληρωμένες

Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στους τομείς Ήχου, Εικόνας & Έξυπνων Αυτοματισμών κι έχει ως αντικείμενο τη Μελέτη, Σχεδίαση, Προμήθεια, Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση εξοπλισμού και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας

Ήχος

Εικόνα

Έξυπνοι Αυτοματισμοί

ΗΧΟΣ, ΕΙΚΟΝΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Καινοτόμες Λύσεις

Η MODE προσφέρει στην ελληνική αγορά προϊόντα και υπηρεσίες συστημάτων ήχου, εικόνας και αυτοματισμών, υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.

Κατοικίες

Αίθουσες Συσκέψεων

Ξενοδοχεία

Σκάφη Αναψυχής

Background Image
ΗΧΟΣ, ΕΙΚΟΝΑ, ΑΥΤΟΙΜΑΤΙΣΜΟΙ

Η διαδικασία που ακολουθούμε

Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008

Μελέτη
Σχεδιασμός
Προμήθεια
Εγκατάσταση
Διαμόρφωση
Υποστήριξη